sản phẩm dịch vụ

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Nguyễn Trường Thiên
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0914.022.047
Điện Thoại:
0914.022.047
Fax:
Địa chỉ:
Khối 7, Thị Trấn Núi Thành, H. Núi Thành, Quảng Nam
Thông tin công ty
Xí Nghiệp Mây Tre Lá Xuất Khẩu Âu Cơ
Địa chỉ:
Khối 7, Thị Trấn Núi Thành, H. Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại:
0914.022.047
Fax:
Email:
Website:

Bản đồ chỉ đường